ความคุ้มครองและบริการประกันรถยนต์แต่ละชั้น

ประกันรถยนต์ คือ ข้อตกลงระหว่างบุคคลกับบริษัทประกันรถยนต์ โดยบริษัทประกันรถยนต์ต้องให้ความคุ้มครองเจ้าของรถยนต์จากการสูญหาย หรือ ความเสียหายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ประกันรถยนต์มีประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เช่น การชน การไฟไหม้ การโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ ประกันรถยนต์ในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แต่ละประเภทมีความคุ้มครองและเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกได้ตามความต้องการและงบประมาณของตน

ประกันรถยนต์ชั้น 1

เป็นประเภทของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองสูงที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูก คุณสามารถเคลมค่าซ่อมหรือค่าสินไหมทดแทนได้ตามทุนประกันที่เลือก ไม่เพียงเท่านั้น ประกันรถชั้น 1 ยังคุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้ รถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม และภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ เป็นต้น

บริการประกันรถชั้น 1 ของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกันไปในบางเรื่อง เช่น วงเงินประกัน การซ่อมศูนย์หรืออู่ เงื่อนไขการเคลม การให้บริการช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ขับขี่ควรศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อเลือกประกันชั้น 1 ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้รถของตนเอง

ประกันรถยนต์ชั้น 2

คือประกันที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถชนรถเท่านั้น และไม่คุ้มครองกรณีที่รถยนต์ของเราชนสิ่งของอื่น เช่น ต้นไม้ กำแพง หรือสูญหายไฟไหม้ ประกันชั้น 2+ เป็นประกันที่เพิ่มความคุ้มครองขึ้นมาใกล้เคียงกับประกันชั้น 1 โดยจะคุ้มครองกรณีที่รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ หรือเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ ประกันชั้น 2+ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันชั้น 1 แต่รถยนต์ของเขาอาจจะเกินอายุหรือสภาพไม่ได้ตามที่บริษัทประกันระบุไว้ เบี้ยประกันชั้น 2+ เป็นไปตามทุนประกันที่เลือกไว้และสามารถเลือกได้ว่าจะมีค่าเสียหายส่วนแรกหรือไม่

ประกันรถยนต์ชั้น 3

เป็นประเภทของประกันที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดยจ่ายค่าเสียหายตามจำนวนที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันชั้น 3 ไม่ให้ความคุ้มครองแก่รถยนต์ของผู้เอาประกันภัย หากเกิดความเสียหายจากการโจรกรรม ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ

บริการของประกันชั้น 3 อาจแตกต่างกันไปตามบริษัทประกันภัยที่ให้บริการ แต่โดยทั่วไปจะมีบริการด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น การลากรถ เปลี่ยนยาง เติมน้ำมัน เป็นต้น ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดของบริการและเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้ดีก่อนทำสัญญา

ประกันรถยนต์ประเภทที่เหมาะกับผู้หญิงที่ไม่ค่อยขับรถ

หากคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยขับรถ หรือใช้รถเป็นครั้งคราว คุณอาจสงสัยว่าประกันรถยนต์ประเภทไหนเหมาะสำหรับคุณ ในบทความนี้ เราจะแนะนำประกันรถยนต์ ที่อาจตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้

ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครบถ้วนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อตัวรถ หรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณี หรือบุคคลภายนอก รวมถึงการสูญหาย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ ผู้ที่ทำประกันชั้น 1 สามารถเลือกแผนประกันได้ตามต้องการ เช่น แผนปกติ แผนประหยัดสำหรับผู้ใช้รถน้อย แผนซ่อมห้าง หรือแผนซ่อมอู่ เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของผู้เอาประกัน

ประกันรถยนต์ชั้น 2+ : เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเกือบเทียบเท่าชั้น 1 แต่มีเบี้ยประกันที่ถูกกว่า คุณจะได้รับการคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคู่กรณี และกรณีที่รถของคุณเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสูญหายจากการโจรกรรม แต่จะไม่ได้รับการคุ้มครองกรณีชนสิ่งของอื่นๆ เช่น ต้นไม้ โคลนถล่ม เสาไฟ เป็นต้น

สิ่งที่สำคัญของผู้เป็นเจ้าของรถทุกคนก็คือ การทำประกันรถยนต์เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินประกันรถยนต์จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับเราได้ ทั้งนี้ควรเลือกบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่มีคุณภาพ มีศูนย์ซ่อมที่ได้มาตรฐาน อย่างเช่น ประกันรถยนต์ชั้น 1 Pocket by LMG สามารถปรับเลือกแผนประกันรถยนต์ได้ตามความต้องการ พร้อมบริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง มีอู่และศูนย์ซ่อมที่ได้มาตรฐานทั่วประเทศ และ สามารถซื้อประกันรถยนต์ผ่านช่องออนไลน์ได้ง่ายๆ 24 ชั่วโมงที่ https://www.pocketbylmg.com

ไลฟ์สไตล์
ร้านอาหารพัทยารถเช่าพัทยาคาเฟ่เชียงรายคาเฟ่นครปฐมคาเฟ่ชลบุรีร้านอาหารหัวหินที่พักแก่งกระจานร้านอาหารนครนายกที่พักสวนผึ้ง