3 ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อจ้างพนักงานขับรถผู้บริหารแบบประจำด้วยตัวเอง

การทำงานของผู้บริหารไม่ใช่แค่เพียงการนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปมาหลายแห่งเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทั้งการนัดเจรจาทางธุรกิจ การดูงานนอกสถานที่ การพบปะสังสรรค์กับคู่ค้าทางธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งการบริหารเวลาเรื่องการเดินทางเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะทุกวินาทีของผู้บริหารมีค่า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี “พนักงานขับรถผู้บริหารแบบประจำ” ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้บริหารเพื่อให้ถึงจุดหมายได้ตรงเวลาและปลอดภัย เพราะระหว่างการเดินทางนั้นผู้บริหารอาจจะต้องใช้เวลาบนรถเพื่อทำงานหรือคุยธุรกิจไปด้วย อย่างไรก็ตามการจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหารแบบประจำและการบริหารพนักงานขับรถไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างที่อาจเหนือการควบคุม และนี่คือ 3 ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อจ้างพนักงานขับรถผู้บริหารแบบประจำ

1. พนักงานลาป่วยหรือลาออกกะทันหัน

หากบริษัทใดที่มีพนักงานขับรถประจำเพียงคนเดียว แล้วเกิดเหตุการณ์พนักงานลาป่วยหรือลาออกกะทันหัน จะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถหาพนักงานขับรถคนใหม่มาทำงานแทนได้อย่างทันที เพราะการสรรหาและคัดเลือกพนักงานขับรถ รวมถึงการฝึกอบรมต้องการเวลาที่สม่ำเสมอ หากผู้ว่าจ้างไม่มีเวลาอาจทำให้เกิดปัญหาได้ อีกทั้งต้องใช้เวลาในการศึกษารถประจำตำแหน่งที่ต้องขับ เส้นทางที่ผู้บริหารมักเดินทางไปบ่อย ๆ รวมถึงไหวพริบการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของผู้บริหารด้วย

2. ลักษณะการทำงานหรือนิสัยส่วนตัวบางอย่างไม่เข้ากับผู้บริหาร

พนักงานขับรถไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารเท่านั้น แต่เปรียบเสมือนคนสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารอยู่เป็นประจำ และแม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกจากบริษัทมาอย่างดีแล้ว เมื่อต้องเริ่มทำงานจริงหลายครั้งที่พบว่า ลักษณะการทำงานของพนักงานขับรถบางคนไม่สามารถเข้ากับผู้บริหารได้จากหลายสาเหตุ เช่น

  • กรณีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติ อาจมีวัฒนธรรมบางอย่างที่แตกต่างกันและไม่สามารถเข้ากันได้
  • ผู้บริหารมักมีกิจกรรมหลายอย่างในแต่ละวันเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นพนักงานขับรถจึงต้องสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่ต่างกันไปได้ บางครั้งอาจเสร็จงานดึก ต้องขับรถนอกเวลางาน หรือต้องทำหน้าที่ขับรถกะทันหัน แต่พนักงานขับรถบางคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ แม้จะมีการตกลงก่อนเข้ามาทำงานแล้วก็ตาม
  • การขับรถผิดเส้นทางเป็นประจำ ทำให้ผิดเวลานัด หรือไม่สามารถช่วยบริหารจัดการเวลาในการเดินทางได้
  • พนักงานขับรถบางคนใช้คำพูดกับผู้บริหารด้วยน้ำเสียงที่ไม่นุ่มนวล ใช้ถ้อยคำที่ไม่ไพเราะ พูดในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือมีนิสัยส่วนตัวบางอย่างที่ไม่สามารถเข้ากับผู้บริหารได้

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ อาจทำให้เกิดความไม่พอใจ เป็นปัญหาไม้เบื่อไม้เมา ขัดแย้งซึ่งกันและกัน จนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้

3. ละเลยหรือขาดความรับผิดชอบในหน้าที่

บ่อยครั้งที่ผู้บริหารต้องพบเจอกับพนักงานขับรถประจำที่ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ มีการทำงานแบบว่างงานแฝง ประสิทธิภาพการทำงานต่ำกว่าความสามารถที่ทำได้จริง เช่น มาทำงานไม่ตรงเวลา ร่างกายไม่พร้อมทำงานเนื่องจากสังสรรค์ดึก ไม่ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทาง ไม่ตรวจเช็กสภาพรถเพื่อให้พร้อมการใช้งานอยู่เสมอ หรือบางคนละเลยเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ ทั้ง ๆ ที่การขับรถให้กับผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก รวมถึงมีข้อเรียกร้องหรือต่อรองในลักษณะสิทธิ์ของพนักงาน หรือในนามสหภาพแรงงาน ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง

แต่ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะไม่เกิดขึ้นเลย เมื่อรู้จักกับ VR Center ผู้ให้บริการจัดหาพนักงานขับรถมืออาชีพให้กับผู้บริหารทั้งไทยและต่างชาติ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • กรณีพนักงานลาป่วยหรือลาออกกะทันหันแล้วหาพนักงานขับรถคนใหม่ไม่ทัน VR Center จะมีพนักงานทดแทนงานตลอด ทำให้ไม่ต้องจ้างอัตราเพิ่มเพื่อแสตนด์บาย
  • กรณีที่ผู้บริหารเปลี่ยนเทอม ซึ่งปกติจะอยู่ประมาณ 4 ปี แล้วผู้บริหารคนใหม่รู้สึกเคมีไม่เข้ากับพนักงานขับรถของผู้บริหารคนก่อน หรือมีลักษณะการทำงานบางอย่างไม่เข้ากัน VR center ก็จะเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าชดเชย
  • VR Center ให้ความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงสุด หากช่วงใดที่ภารกิจของผู้บริหารแน่นหรือหนัก พนักงานขับรถอาจเกิดอาการเหนื่อยล้า VR Center ก็จะจัดส่งพนักงานขับรถท่านอื่นแทน เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยของผู้บริหาร และให้พนักงานขับรถประจำตัวได้มีการพักด้วย เพราะพนักงานของเราพักได้ แต่งานของผู้บริหารจะต้องต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เพราะ VR Center ให้ความสำคัญในเรื่องการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน มาพร้อมกระบวนการคัดสรรพนักงานที่เข้มงวดและได้มาตรฐานเพื่อให้ได้คนขับรถที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบประสบการณ์ด้านการบริการขับรถ ความสามารถพิเศษ ไหวพริบ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความเชี่ยวชาญเรื่องเส้นทาง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาสำหรับผู้บริหารต่างชาติที่ต้องการพนักงานที่สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้ การทดสอบวุฒิภาวะทางอารมณ์ ระบบความคิด ตรวจประวัติอาชญากรรม ฯลฯ ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า พนักงานขับรถที่ VR Center จัดสรรให้จะมีคุณภาพอย่างแน่นอน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: https://www.vr-center.biz

โทร: 081-559-9808

Line Official Account: @vrcenter

ไลฟ์สไตล์
คาเฟ่เชียงใหม่ที่พักสระบุรีรถเช่าเพชรบูรณ์คาเฟ่บางแสนร้านอาหารพิษณุโลกที่เที่ยวพัทยาร้านอาหารหัวหินที่เที่ยวนครปฐมรถเช่าเชียงราย