วันเดย์ทริป!! 7 วัดในกรุงเทพ เดินทางไหว้พระขอพรวันเดียวครบ #งบประหยัด

ไหว้พระในกรุงเทพ สำหรับใครที่ชอบทำบุญ แต่ไม่อยากเดินทางไปไหนไกลหรือไม่อยากลางาน วันนี้ GangTravel มี 7 วัดในกรุงเทพมาแนะนำ ให้คุณได้เดินทางไปทำบุญ สักการะขอพรกันแบบประหยัดเพราะเดินทางง่ายๆ ด้วยรถโดยสายประจำทาง ซึ่งจะมีวัดไหนน่าชวนครอบครัวไปบ้าง ตามไปดูพร้อม ๆ กันเลยจ้า..


1. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)

วัดในกรุงเทพที่ผู้คนนิยมมาทำบุญ สักการะขอพร วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมชื่อวัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ด้วยพุทธสถานที่โดดเด่น ตั้งอยู่สูงสง่าใจกลางเมืองใหญ่ มีเจดีย์สีทองอร่ามส่องประกายสะท้อนแสงวิบวับทั้งยามกลางวันและกลางคืนอยู่ด้านบนสุด จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนกรุงเทพ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างแวะเวียนเข้ามากันอย่างไม่ขาดสาย

ที่อยู่ : ริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพฯ

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 07.30 - 19.00 น.

เบอร์โทร : 093-529-5599

เว็บไซต์ : www.watsrakesa.com

เฟซบุ๊ก : facebook.com/วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร


2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ)

วัดอรุณราชวราราม หรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า วัดแจ้ง หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดอรุณ วัดโบราณสร้างในสมัยกรุงธนบุรี สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือ พระปรางค์ ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ ถ้วยชามเบญจรงค์ และเปลือกหอย รูปปั้นยักษ์ ซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับยักษ์วัดแจ้งแห่งนี้คู่กับยักษ์วัดโพธิ์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม นอกจากนี้ก็ยังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ ในวัดอรุณฯ ได้แก่ พระอุโบสถ พระวิหารหลวง หอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ ซุ้มประตูยอดมงกุฎ หอระฆัง ภูเขาจำลอง และพระพุทธรูปต่าง ๆ

ที่อยู่ : 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ จ.กรุงเทพฯ

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 08.00 - 18.00 น.

เบอร์โทร : 02-891-2185

เว็บไซต์ : www.watarun1.com

เฟซบุ๊ก : -


3. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินสยาม รวมถึงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ ภายในวัดพระแก้วมีพระอุโบสถ เป็นอาคารประธาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีซุ้มประดิษฐานเสมา ภายในพระอุโบสถได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม

ที่อยู่ : ถนน หน้าพระลาน แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 08.30 - 15.30 น.

เบอร์โทร : 02-224-3290

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : -


4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง มีพุทธศาสนสถานสำคัญคือ พระอุโบสถ ซึ่งมีพระพุทธเทวปฏิมากร พระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถ ภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่ 1 และพระเจดีย์ อาจเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งเจดีย์ มี 99 องค์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีความพิเศษคือ พระมหาเจดีย์ 4 องค์

ที่อยู่ : 2 ถนน สนามไชย แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 08.00 - 18.30 น.

เบอร์โทร : 02-226-0335

เว็บไซต์ : www.watpho.com

เฟซบุ๊ก : facebook.com/วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho


5. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดสุทัศน์)

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 มีพระราชดำรัสให้สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2350-2351 ในพื้นที่ของพระนครชั้นใน ภายในวัดมีสิ่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระวิหารหลวง พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ นอกจากนี้วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาของบ้านเมือง โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562 ที่นี่ได้เป็นสถานที่เสกน้ำอภิเษกรวมจากทั้ง 76 จังหวัด พร้อมทั้งจากกรุงเทพฯ, น้ำจากเบญจสุทธิคงคา และน้ำจากสระ 4 สระของจังหวัดสุพรรณบุรี รวมคนโทน้ำอภิเษก 86 ใบ อีกด้วย

ที่อยู่ : 146 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 08.00 - 21.00 น.

เบอร์โทร : 02-622-2819

เว็บไซต์ : www.watsuthatt.com

เฟซบุ๊ก : facebook.com/วัดสุทัศนเทพวราราม


6. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (วัดกัลยาณ์)

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ วัดกัลยา พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศบ้านและซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติม สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๘ แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระราชทานนามว่า วัดกัลยาณมิตร และทรงสร้างพระราชทานทั้งพระวิหารหลวงและพระประธานสำหรับพระวิหารหลวง คือ หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกชื่อแบบจีนว่า ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง ภายในพระอุโบสถซึ่งมีขนาดเล็กกว่าพระวิหาร มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง พุทธประวัติที่แทรกเรื่องราวชีวิตชาวบ้านชาวเมืองสมัยรัชกาลที่ ๓ ซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้ว ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมอย่างยิ่งอีกด้วย

ที่อยู่ : 371 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 10.00 - 20.00 น.

เบอร์โทร : 086-709-2829

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : facebook.com/วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร


7. วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

วัดหัวลำโพง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เดิมชื่อวัด วัวลำพอง มีพระประธานในโบสถ์ คือพระปางมารวิชัย สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และมีปูชนียวัตถุที่สำคัญอื่น ๆ ในพระอุโบสถคือ พระพุทธมงคล พระอัครสาวกหน้าอุโบสถ คือพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรหรือหลวงพ่อดำและองค์จำลอง ส่วนชั้นล่างและชั้นกลางเป็นห้องโถงเอนกประสงค์ เขียนภาพจิตรกรรมเพดานและฝาผนัง ชุดวรรณคดีไทย ชาดก และประเพณีไทยทั่วประเทศ ผู้คนนิยมเดินทางมากราบไหว้ขอพรพระปางมารวิชัย ให้พ้นภัยจากศัตรู ทั้งจากการงาน และการเงินต่างๆ นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การไหว้พระพุทธรูปปางต่าง ๆ การไถ่ชีวิตโคกระบือ การถวายสังฆทาน การทำบุญบริจาคเงินซื้อที่ให้วัด เป็นต้น

ที่อยู่ : 728 ถ.พระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน

เบอร์โทร : 02-233-8109

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : facebook.com/วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

ครบแล้วค่ะ สำหรับ 7 วัดในกรุงเทพ ที่เรานำมาฝากกัน หากมีโอกาสอย่าลืมแวะมาไหว้พระกันนะคะ


จองที่พักราคาถูก จองโรงแรมราคาถูกแนะนำ
"สถานที่ท่องเที่ยว"