วัดหลวงพ่อโสธรฯ ประกาศปิดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

มาตราการเข้มปิดพระอุโบสถวัดโสธรงดสักการะ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ประกาศงดเข้าสักการะหลวงพ่อโสธร ระหว่างวันที่ 19-31 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 งดสักการะและแก้บนบริเวณวัด เพื่อความปลอดภัยต่อตัวนักท่องเที่ยวเอง

เมื่อวันที่18 มีนาคม 2563 นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยพี่น้องพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้มีบัญชางดการเข้าสักการะหลวงพ่อโสธร ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2563 นอกจากนี้ได้งดการจัดงานอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำ(งานกลางเดือน 5) ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัด และโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิค 19 ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดฉะเชิงเทราโควิด 19 สายด่วน 094-7922525 และ038-511208-10 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อเป็นการคุมเข้มและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง ซึ่งขณะนี้จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ติดเชื้อแล้วถึง 2 ราย คือ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา และภรรยา และจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ในกลุ่มเสี่ยงของ  นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา รวม 10 อำเภอ  มีกลุ่มความเสี่ยงสูง 308 ราย กลุ่มความเสี่ยงต่ำ 162 ราย รวม 470 ราย  ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างกักตัวเอง14วันรอดูอาการ

ข่าวสาร โปรโมชั่น
คาเฟ่อยุธยารถเช่ากระบี่ที่พักสระบุรีรถเช่าเชียงรายคาเฟ่พัทยาคาเฟ่นครปฐมที่เที่ยวนครนายกร้านอาหารหัวหินที่เที่ยวราชบุรี